Akismet

Akismet man vienmēr ir palīdzējis, labi, ir man pēdējā gada laikā izlīduši cauri kādi pāris komentāri, bet neesmu piefiksējis ka man būtu false pozitives… līdz ar ko domāju ka Akismet strādā ļoti labi.

Akismet has caught 10,002 spam for you since you first installed it.

One Reply to “Akismet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *