SysAdminDay

Vai tu jau apsveici savu sistēmas administratoru viņa svētkos?

 
comments powered by Disqus